Medzinárodný deň materinského jazyka

Správa z oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka
Medzinárodný deň materinského jazyka vyhlásený organizáciou UNESCO sa oslavuje po 23.-krát. 21. februára na našom gymnáziu si tento deň pripomenuli aj zo 20. žiaci 1., 2. a 3. ročníka vlastnou tvorbou, výrokmi známych osobností, prednesom poézie ako i nástenkami na školskej chodbe a v učebni slovenčiny. Členky Aktívu materinského jazyka, profesorky slovenského jazyka a literatúry Annamária Boldocká-Grbićová a Marta Pavčoková, profesorky srbského jakyka a literatúry Branislava Janković a Helena Despić, tiež profesorka výtvarnej kultúry Daniela Marková zdôraznili žiakom význam pestovania materčiny a krásneho slova a podporili ich a podnietili k ďalšej tvorbe.
Správu vypracovala profesorka slovenského jazyka a literatúry Annamária Boldocká-Grbićová
 
m1
 
m2
 
m3
 
m5
 
m4