Žiaci gymnázia vyskúšali digitálny center v priestoroch YMCA Srbska

Žiaci-čky 2.a triedy si v utorok, 21. marca bežného roku v priestoroch YMCA Srbsko digitálneho centra vyskúšali inovatívny prístup v rámci výučby. Viedli ich profesor dejepisu Martin Širka a koordinátorka projektu Nataša Kíniková.

Priestory YMCA Srbsko sú vybavené desiatimi laptopmi, ktoré sú zabezpečené projektom vďaka partnerstvu s HP Foundation. Je teda vytvorené digitálne stredisko, ktoré je k dispozícii verejnosti. Nachádza sa v ulici Maxima Gorkého 17 (nádvorie Miestneho spoločenstva) v Petrovci.

Digitálne centrum poskytuje bezpečný priestor pre všetkých a to na budovanie digitálnych zručností a zvyšovanie ich skúseností s digitálnymi programami prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania.

Ideou je, aby v nadchádzajúcom období čo väčší počet gymnazistov (ale aj širšej verejnosti) využíval možnosť používania tohto digitálneho strediska. Termín používania je k dispozícii každodenne. Vyzývajú sa aj profesori, aby si vyskúšali inovatívne metódy a realizovali so žiakmi aspoň jednu hodinu v digitálnom centre. Tí najaktívnejší počas roka budú aj odmenení. YMCA Srbsko udelí dva (2) laptopy.

Používanie YMCA Srbsko digitálneho centra je úplne zdarma pre všetkých spoluobčanov. YMCA Srbsko sa vždy snaží byť spoločensky zodpovednou organizáciou a aj na tento spôsob prispieť k rozvoju svojej komunity.

IMG 0013

IMG 0392

IMG 0021

IMG 0034