SVETOVÝ DEŇ VODY 22. marec 2023

Svetový deň vody vyhlásený Organizáciou Spojených národov, si každoročne pripomíname 22. marca už skoro tri desaťročia a zameriava sa na dôležitosť sladkej vody.

Témou tohtoročného sviatku vody je „Urýchlená zmena“ v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny a symbolom zaznamenávania sviatku je kolibrík, hrdina inšpiratívneho príbehu, ktorý názorne naznačuje dôležitosť malých krokov na ceste k veľkému cieľu.

Príbeh o kolibríkovi formou dielne spracovali aj žiaci 2. a triedy, s cieľom pripomenúť si dôležitosť pitnej vody pre človečenstvo a takto sa pripojili a podporili celosvetovú akciu zvýšenia povedomia o dôležitosti zachovania a ochrany vody.

správu poddala profesorka chémie Mariena Diňová

viber slika 2023 03 24 10 44 08 912 viber slika 2023 03 24 10 44 09 528

viber slika 2023 03 24 10 44 09 147 viber slika 2023 03 24 10 44 09 031