SRDCE ALEBO ROZUM?

V podvečer 21. marca v žiackom domove GJK bol usporiadaný večierok venovaný maturantom. Tohto školského roku kolektív internátu vyprevadí ďalších 11 žiakov. Otázka, ktorá vždy máta hlavu, pri výbere ďalšieho povolania, čo nasledovať: srdce alebo rozum(?) sprevádzala toto podujatie.
Milí maturanti, zamerajte sa na odbory, v ktorých by ste sa mohli naplno sebarealizovať a študovať s nadšením.
Úprimne vám to praje kolektív GJK.
Správu pripravila vychovávateľka v žiackom domove Jana Lačoková
 r1
 
r2
 
r3
 

r4

r5

r6