Správa zo školského literárneho súbehu

Dňa 22. marca 2023 členky Aktívu materinského jazyka na našej škole Branislava Janković, Helena Despić, Annamária Boldocká-Grbićová a Marta Pavčoková vyhodnotili žiacke práce. Išlo o básne, ktorými sa žiaci zúčastnili na školskom literárnom súbehu zverejnenom pri príležitosti Svetového dňa poézie. 1. miesto obsadil Zoran Mitić 2.c, dve druhé miesta obsadili Lucia Stajićová 2.a a Anna Hrubíková 4.a a dve tretie miesta obsadili Stanislav Krstevski 3.a a Lea Brezinová 1.a. Žiaci boli za svoje básne odmenení i patričnými vecnými odmenami.

Správu vypracovala profesorka Marta Pavčoková

sm1

sm2

sm3

sm4

sm5