Tvorivá dielňa na gymnáziu

Dnes na gymnáziu prebiehala tvorivá dielňa Inovatívne metódy pri rozbore literárneho diela s didaktickými postupmi, ktorú viedla dramatička, profesorka Katarína Mišíková- Hitzingerová. Rozbor sa týkal poviedky Aby dozreli jablká Janka Čemana.Tvorivo a zápalisto sa jej zúčastnili žiaci II.a v rámci predmetu Umenie a dizajn ako i III.a v rámci hodiny slovenčiny. Dielňa je súčasťou projektu Biblio Erazmus plus Metodického centra pre zahraničných Slovákov Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a partner z domova je Slovenský kultúrny klub.

 t1

t2

f3

t4

f5

t6