Prezentácia Katedry biológie a ekológie PMF v Novom Sade

V piatok 28. apríla bola pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom zorganizovaná informačno - interaktívna prezentácia Katedry biológie a ekológie PMF v Novom Sade. Študijné programy biológia a ekológia našim žiakom zaujímavou formou predstavil študent biológie, bývalý žiak našej školy David Fic so svojimi kolegyňami Jelenou Nikolić i Radenkou Savić. Žiaci si z prezentácie okrem odpovedí na všetky otázky a pozitívnych dojmov odniesli aj vlastnú molekulu DNA.
správu pripravila profesorka chémie Mariena Diňová

viber slika 2023 05 08 12 31 35 721


viber slika 2023 05 08 12 31 36 568
 
viber slika 2023 05 08 12 31 37 572
 
viber slika 2023 05 08 12 31 37 932
 
viber slika 2023 05 08 12 31 36 054