Pohľad na prejdenú cestu

 

Dobrá funkčnosť a kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzkovania žiackeho domova si vyžaduje komplexnú organizáciu práce, konštantnú údržbu a nevyhnutné adaptácie budov a areálu školy. Vo víre reforiem stredných škôl a gymnázií, v uponáhľanom čase 21. storočia, v ére informačných technológií a celkovej globalizácie, aj v školách sa vyžaduje flexibilita a pokrokovosť. Gymnáziu sa darí držať krok s dobou aj v období 2015 ― 2019.  Vedený poslaním vzdelávať ľud a najmä slovenský ľud, kolektív gymnázia rozširuje aspekty svojho pôsobenia v súlade s aktuálnymi trendmi v stredoškolskom vzdelávaní.