Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2024/2025.godinu

Konkurs je raspisan na 82 mesta (77+5 – za učenike iz osetljivih društvenih grupa)

Termin podnošenja  prijava na konkurs je od 02. do 13. jula 2024. god.

 

  • 02. i 03. jula u zgradi internata od 08-15h

  • 04., 05., i od 08.- 13. jula od 8,00 do 13,00 h u zgradi internata

 

Termin podnošenja  prijava na konkurs u drugom konkursnom roku je od 26. do 28. avgusta 2024. god.

  • za preostala slobodna mesta
  • za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli
  • 26. – 28. avgusta od 08,00 do 13,00 h u zgradi internata

 

Potrebna dokumenta prilikom konkursa (original ili overene foto-kopije):

1. Prijava na konkurs (dobija se u internatu prilikom prijavljivanja na Konkurs) ili je možete skinuti ovde.

2. Uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01. - 31.03.2024, izdato i overeno od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde roditelj, odnosno staratelj učenika/ce, ima prebivalište (da prebivalište nije menjano 6 meseci pre objavljivanja konkursa).

3. Javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstva o završenim razredima od V do VIII razreda i uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrdu o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u I razred srednje škole).

4. Svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje škole).

5. Fotokopije diploma i drugih nagrada, ako učenik/ca poseduje, sa učešća na takmičenjima učenika koja se nalaze u Kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) u prethodno završenom razredu.

6. Nagrade i pohvale, ako učenik/ca poseduje, sa učešća u aktivnostima u srednjoj školi iz prethodno završenog razreda (za učenike koji su upisani u II, III, ili IV razred srednje škole ).

 

Napomena: Učenici, koji prema pravilnicima o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja imaju obavezu obavljanja profesionalne prakse (kuvarski smer), koja se brojčano ocenjuje i ulazi u prosek ocene, obavezni su da se prijave u prvoj raspodeli, a njihovo rangiranje obaviće se u drugoj raspodeli, kada dostavljaju svedočanstva.

 

Prilikom useljenja u internat  potrebno je:

 

1. Doneti lekarsko uverenje (obavezno mora da bude izdato na propisanom obrascu) o opštem zdravstvenom stanju, sa naznakom da je učenik zdravstveno sposoban za samostalan boravak u ustanovama kolektivnog smeštaja (ne starije od 15 dana).

2. Izvod iz Matične knjige rođenih

3. Potpisati Ugovor sa Domom učenika (podpisuje i roditelj, odnosno staratelj, i učenik) – ugovor ćete dobiti u internatu prilikom useljavanja.

4. Platiti za identifikacionu karticu – uplatnicu ćete dobiti u internatu prilikom useljavanja.

Sve informacije o konkursu  možete dobiti na brojeve telefona:

Tel./fax: 021/2281-844, 2280-167 ili na   mob. tel.: 062/8027034 ili na  www.jankollar.org