Nové dvere na gymnáziu

Nové vchodové dvere na gymnáziu sú výsledkom dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v 2022. roku.
Za schválenie a finančnú podporu Úradu ďakujeme v mene všetkých, ktorí ich otvárajú dnes a v mene tých, ktorí ich budú otvárať v budúcnosti.

nove dverev GJK