Nova vrata na gimnaziji

Nova ulazna vrata na gimnaziji su rezultat odobrenih sredstava Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu.
Zahvaljujemo Kancelariji u ime svih, koji ova vrata otvaraju danas, i u ime onih, koji će ih otvarati u budućnosti.

nove dverev GJK