Veľtrh vedy v Belehrade

Dňa 7. decembra 2019 naši žiaci navštívili Veľtrh vedy v Belehrade s profesorom chémie Jaroslavom Chlpkom.

V mene Aktívu prírodných vied tridsať žiakov gymnáia spoločne boli na predstavení Veľtrhu vedy a po predstavení navštívili stánky.