Správa z Online oblastnej prehliadky recitátorov ,,Pesniče naroda mog“

Na Online oblastnej, čiže ,,zónovej“ prehliadke recitátorov ,,Pesniče naroda mog“, ktorá sa uskutočnila 14. 04. 2021 v Bači, zo štyroch recitátoriek z nášho gymnázia tri postúpili na pokrajinskú prehliadku do Sečnja. Sú to Karmena Kováčová III.b, Jana Švecová III.b a Valentína Hudecová IV.b. Mentorky sú Branislava Janković a Marta Pavčoková.

Správu napísala: Marta Pavčoková

Jana Švecova