Návšteva štatnej tajomníčky a veľvyslanca Slovenskej republiky

Obec Báčsky Petrovec, v utorok 27. apríla 2021, navštívila v rámci svojej pracovnej cesty pani Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spoločnosti J.E. Fedora Rosochu, veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku.

Vzácnych hostí v malej sále Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec prijala predsedníčka obce Jasna Šprochová.

Táto návšteva sa uskutočnila predovšetkým z aspektu postavenia Slovákov ako národnostnej menšiny vo Vojvodine a bilaterálnej, hospodárskej a politickej spolupráce.

Po rokovaní ctení hostia navštívili niektoré z našich významnych inštitúcií, Maticu Slovenskú v Srbsku, naplánovanú budovu pre Múzeum vojvodinských Slovákov, Galériu Zuzky Medveďovej a nakoniec Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom.

navšteva sk gjk

navšteva sk

U utorak 27. aprila 2021.godine, Opštinu Bački Petrovac je zvanično posetila gđa. Ingrid Brockova, državna sekretarka Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Slovačke Republike u pratnji NJ.E. Fedora Rosochu, ambasadora Slovačke Republike.

Državnu sekretarku SR i Njegovu Excelenciju je u maloj sali Skupštine opštine Bački Petrovac primila predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh.

Ova poseta je bila upriličena prvenstveno povodom položaja Slovaka kao nacionalne manjine u Vojvodini i bilaterane, ekonomske i političke saradnje.

Po završetku sastanka, cenjeni skup je krenuo u obilazak naših zanačajnih ustanova, Maticu slovačke u Srbiji, buduću zgradu Muzea vojvođanskih Slovaka, Galeriju „Zuske Medveđove“ i na kraju Gimnaziju „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu.