previous arrow
next arrow
Slider

In memoriam

     Dňa 18. marca 2020 sme sa navždy rozlúčili s našou pracovníčkou Annou Kišovou z Báčskeho Petrovca, ktorá opustila kolektív gymnázia po dlhšej tažkej chorobe. Žiaľ, počas trvania núdzového stavu v štáte a ohraničeného pohybu sme jej nemohli venovať úplnú počesť.

Školská súťaž zo slovenského jazyka

Na gymnáziu 26.2.2020, prebiehala školská súťaž zo slovenského jazyka.

 slov 1

Vyhláška

     Z dôvodu epidémie chrípky na území Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá - národnostné menšiny vyniesol rozhodnutie o dočasnom prerušení výučby v predškolských ustanovizniach, základných, stredných školách a gymnáziách v období 12. až 21. februára 2020. Rozhodnutie bolo vynesené na základe odporúčania Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva a Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny. Výučba odštartuje v pondelok, 24. februára 2020 podľa platného rozvrhu.

VoBanista

     Večer 6. februára 2020 žiaci a členovia AK na GJK a ostatní zanietenci o nebeské javy navštívili v Kulpíne kaštieľ kde im členovia projektu VoBanista umožnili pozorovať Mesiac a planétu Venušu.

venera

Program z príležitosti oslavy svätého Sávu

     Deň sv.Sávu na gymnáziu je zaznamenaný príležitostným programom.

prog5