previous arrow
next arrow
Slider

Školská súťaž zo slovenského jazyka

Na gymnáziu 26.2.2020, prebiehala školská súťaž zo slovenského jazyka.

 slov 1

Vyhláška

     Z dôvodu epidémie chrípky na území Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstvá - národnostné menšiny vyniesol rozhodnutie o dočasnom prerušení výučby v predškolských ustanovizniach, základných, stredných školách a gymnáziách v období 12. až 21. februára 2020. Rozhodnutie bolo vynesené na základe odporúčania Pokrajinského sekretariátu zdravotníctva a Inštitútu verejného zdravia Vojvodiny. Výučba odštartuje v pondelok, 24. februára 2020 podľa platného rozvrhu.

VoBanista

     Večer 6. februára 2020 žiaci a členovia AK na GJK a ostatní zanietenci o nebeské javy navštívili v Kulpíne kaštieľ kde im členovia projektu VoBanista umožnili pozorovať Mesiac a planétu Venušu.

venera

Program z príležitosti oslavy svätého Sávu

     Deň sv.Sávu na gymnáziu je zaznamenaný príležitostným programom.

prog5

Program privítania dedka Mráza

     Na našom gymnáziu bol 18.12.2019 usporiadaný príležtostný program privítania dedka Mráza.

dedo1

UDELENIE ŠTIPENDIÍ V PETROVSKOM GYMNÁZIU

     Dňa 17. decembra na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci žiakom v slovenských triedach udelili štipendiá - finančnú podporu z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

   Odmeny dostali štrnásti stredoškoláci, ktorí v druhom a treťom ročníku získali prospech 5.00 a ktorí následne s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou podpísali zmluvy o finančnej podpore. Uchádzať sa mohli teda žiaci, ktorí ukončili úspešne prvý ročník. Predtým sa už udelili podobné finančné podpory piatim stredoškolákov na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici a ôsmim žiakom Strednej zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade.

     stipendie2

Čo dokáže pekné slovo

     V organizácii Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dňa 18.decembra 2019 v Lugu prebiehal seminár kreatívneho písania a vyhodnotenie dvoch literárnych súťaží: Čo dokáže pekné slovo a detského časopisu Zornička.

     Uvedené podujatia prebiehali v tamojšej Základnej škole Jovana Popovića.

    Keď ide o vyhodnotenie literárnych súťaží prvú cenu na súťaži Čo dokáže pekné slovo v kategórii stredoškolákov získala Valentína Hudecová z Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci, druhú cenu si zaslúžila Karmena Kováčová, tiež žiačka tohto gymnázia, zatiaľ čo sa tretia cena dostala do rúk žiakovi Ekonomickej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove Andrejovi Simendićovi.

 

Lug 1 16

Súťaž v malom fudbale

     Dňa 13. decembra 2019 pod vedeím profesora telesnej výchovi Petra Werleho siedmi naši žiaci sa zúčastnili obvodovej sútaži stredných škôl v malom fudbale v Bečeji. Chlapci dali všetko zo seba, no žiaľ, prvý rival bola ekipa z Titelu, ktorá bola skúsenejšia a po prvom zápase sme boli porazení. Na tento dôvod vplývalo aj to, že naši skúsenejší hráči - maturanti kôli záväzkom boli znemožnení zúčastniť sa. 

Hrali: N. Đokić, A. Nikolić, D. Kosovac, R. Petrović, N. Ilić, M. Šender a M. Anušić.

Veľtrh vzdelávania v decembri 2019

     V Gymnáziu Jána Kollára v Petrovci dňa 9.decembra 2019. r prebiehal Veľtrh vzdelávania.

     veltrh