previous arrow
next arrow
Slider

Pre žiakov v žiackom domove - Za učenike u domu učenika

Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na ubytovanie v žiackom domove sú prijatí.

INFORMÁCIE O UBYTOVANÍ DO ŽIACKEHO DOMOVA:
Nástup žiakov do internátu bude prebiehať 31.08.2020r od 15:00 do 21:00h. Žiaka pri ubytovaní môže sprevádzať IBA jedna osoba (mama, otec, zákonný zástupca).
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude ubytovanie prebiehať so zreteľom na dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.

Začiatok školského roka 2020/2021

Milí žiaci, vážení rodičia,

výučba na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v školskom roku 2020/2021 bude prebiehať podľa kombinovaného modelu Ministerstva školstva Republiky Srbsko, ktorý je schválený a organizačne rozpracovaný na profesorskom zbore dňa 26. augusta 2020.

Výučba sa začína v utorok, 1. septembra 2020 o 7.30 h.

Podrobnejšie:

Zápis do žiackeho domova júl 2020 - Upis u dom učenika jul 2020.

Konečná poradová listina zapísaných žiakov - konačna rang lista upisanih učenika

Rozhodnutie - Odluka

Potvrdenia o prijatí do žiackeho domova budú žiakom zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.

Potvrde o prijemu u dom učenika će učenicima biti poslate na adresu navedenu u prijavi.

Predbežná poradová listina - Preliminarna rang lista

   Zostavené je predbežná poradová listina žiakov uchádzačov žiackeho domova.

 Každý kandidát má právo podať sťažnosť na predbežnú  poradovú  listinu v lehote 8 dní od jej zverejnenia a najneskôr do 29.07.2020. Sťažnosti sa podávajú písomne, osobne v kancelárii sekretára školy počas pracovných dní od 8-12 h alebo zaslaním na adresu Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom,  IX. VÚSB 12, 21470 Báčsky Petrovec.

 Kontakt na telefón sekretára školy 021/780-167.

   Sastavljena je preliminarna rang lista prijavljenih učenika - kandidata za dom učenika.

    Svaki kandidat ima pravo prigovora na preliminarnu  rang listu u roku od 8 dana od njenog objavljivanja  a najkasnije do  29.07.2020. godine. Prigovori se podnose u pisanoj formi, lično u kancelariji sekretara škole radnim danima od 8 – 12h ili slanjem na adresu  Gimnazija "Jan Kolar" sa domom učenika, 14. VUSB 12, 21470 Bački Petrovac.

Kontakt broj sekretara škole 021/780-167.

Voliteľné predmety - Izborni predmeti

Voliteľné predmety pre žiakov prvého  a druhého ročníka gymnázia v školskom roku 2020/2021 sú:

  • Jazyk, médiá a kultúra
  • Zdravie a šport
  • Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj
  • Umenie a dizajn.

Potrebné je vyvoliť si 2 predmety, ktoré sa budú vyučovať každý jednu hodinu týždenne.

 

Понуђени изборни програми за први и други разред гимназије у школској години 2020/2021. са по један час недељно су:

  • Језик, медији и култура
  • Здравље и спорт
  • Образовање за одржив развој
  • Уметност и дизајн

Потребно је изабрати 2 предмета.

Zápis na Gymnázium

Nové termíny zápisu žiakov do prvého ročníka Gymnázia sú:

- vo štvrtok a v piatok 09. a 10. júl 2020 od 8.00 - 15.00 prvé kolo zápisu

- v pondelok 13.07.2020 od 8.00 -15.00 druhé kolo zápisu.

Zápis môže byť realizovaný aj pomocou e-upis.

Нови термини уписа су:

-          Упис ученика у средње школе - први уписни круг, четвртак-петак 09. и 10.07. 08.00-15.00

-          Упис ученика у средње школе - други уписни круг, понедељак 13.07. 08.00-15.00.

Упис се може реализовати или е-уписом или на досадашњи начин директно у средњој школи.

 
С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја / Ministry of Education, Science and Technological Development
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих / Department of Secondary Education
Телефон / Phone:   + 381 (11) 3616-527
Имејл /  E-mail:       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Вебсајт / Website:      www.mpn.gov.rs

Rozlúčka s maturantmi - Rastanak sa maturantima

Slávnostné udeľovanie diplomov maturantom generácie 2019/2020 prebiehalo 12.júna 2020 v slávnostnej sieni gymnázia.

Sú to 54 maturanti všeobecného gymnázia a 15 žiaci záverečného ročníka kuchárskeho odboru.

103960301 2795161970753546 1539514114571985814 o

103985530 2795162950753448 4524719630450991801 o

104041612 2795161647420245 8960166713678500661 o