previous arrow
next arrow
Slider

Kultúrno-umelecká Domiáda 2022

25. Pokrajinské stretnutie stredoškolských domovov na kultúrno-umeleckej Domiáde bolo v sobotu 26. marca 2022 v Apatíne. Náš žiacky domov dosiahol pozoruhodné výsledky:
I. miesto – poeticko-scénický prejav. Traja maturanti Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damjan Kalko sa predstavili s prejavom Tišina sitnog paora Ladačkog. So žiakmi spolupracovala vychovávateľka v žiackom domove Anna Speváková.
II. miesto – Kategória Výtvarné práce. Žiačka Jana Opavská.
II. miesto – folklór. Autorkou choreografie slovenských ľudových tancov Pri Dunajskom moste je profesorka telesnej výchovy Tatiana Kriváková - Amidžićová. Tanečnú skupinu tvoria 12 žiaci: Stefan Trkulja, Pavel Pavlini, Martin Pekár, Kristijan Šimek, Jelena Ardalová, Andrea Opavská, Karmena Kováčová, Teodora Šimoniová, Tea Pudelková, Maja Žigmundová, Tijana Týrová a Teodora Hana Fodorová.
III. miesto – populárna hudba. Päťčlennú vokálno-inštrumentálnu skupinu priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi. Tvoria ju: Damjan Kalko, Andrea Javorníková, Martina Agarská, Stefan Trkulja a Martin Zvara. Skladba: Nech nás nič nerozdvojí. Hudba: Juraj Súdi ml. Text: Karmena Kováčová.
III. miesto – ľudová hudba. Skupinu tvoria: Martina Agarská, Andrea Javorníková, Stefan Trkulja, Martin Zvara a Damjan Kalko. Splet slovenských ľudových piesní. Žiakov sprevádzal a priprával profesor hudobnej kultúry Dr Juraj Súdi.
 
 vyhrali
 
d21
 
d2
 
vykres
 
d4
 
d6
 
 

Oblastná súťaž vo volejbale v marci 2022

Na oblastnej súťaži stredných škôl vo volejbale, ktorá bola v Novom Sade 4. marca 2022 pre dievčatá a 7. marca pre chlapcov z nášho gymnázia sa zúčastnili členky dievčenskej ekipy: Jasmina Fejdiová, Melani Majerová, Marína Kaňová, Anna Hrubíková, Simona Kreková, Teodora Valentíková, Miroslava Brkljač, Dajana Uhláriková a Sofija Ilić. Z chlapcov účinkovali: Dejan Popadić, Dušan Kosovac, Miloš Milutinović, Dragan Nikolić, Michal Šimo, Nikola Đokić, Todor Božin, Aleksandar Temerinac, Aleksa Arizanović, Filip Varga a Jan Kováč. Žiakov nacvičovala profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amidžić, ktorá ich na súťaži  aj sprevádzala spolu s profesorom Jaroslavom Sýkorom.

vd2

vch2

vch1

Návšteva zo Starej Pazovy

V prvých jarných dňoch tohto roku, presnejšie 24.03.2022, Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom navštívili žiaci a profesori staropazovskej základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Mali príležitosť obzrieť si priestory a vybavenie školy a školský areál, byť súčasťou publika na generálnej skúške žiakov internátčanov, ktorí sa chystali na tzv. Domiádu v Apatine, a samozrejme žiacky domov.
Návšteva sa uskutočnila v rámci projektu Škola, ktorá stojí za to, ktorý finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Takýmto spôsobom sme chceli budúcim stredoškolákom predstaviť a priblížiť samotné gymnázium, ozrejmiť im prednosti ukončenia našej školy, predstaviť nový odbor IT a k obchôdzke a návšteve GJK sme pripojili i návštevu žiackeho domova. Zámer bol teda zážitkovým spôsobom žiakom zo vzdialenejšieho prostredia, v ktorom sa hovorí a vyučuje aj po slovensky, umožniť priamu skúsenosť s prostredím ich potenciálneho stredoškolského života, aby sa mohli porozprávať s terajšími žiakmi i profesormi gymnázia, vychovávateľmi v žiackom domove dúfajúc, že sa niekto nájde oslovení a naše gymnázium si zvolí za miesto, kde strávi nasledovné štyri roky.
Správu napísala
Tatiana Topoľská

paz1

paz2

paz3

StP2

StP1

 

 

Správa z oblastnej súťaže recitátorov 2022

Na oblastnej súťaži recitátorov ,,Pesniče naroda mog“, ktorá sa po dvoch rokoch konala naživo 26. marca 2022 v Bači, z našej školy sa zúčastnili dve recitátorky: Ema Pudelková III.a (Lawrence Ferlinghetti: Obrazy zmiznutého sveta) a Una Žilićová III.a (Miroslav Válek: Z vody – XI. kapitola). Naše žiačky nepostúpili na pokrajinskú prehliadku recitátorov do Sečnja. Karmena Kováčová a Jana Švecová, obe zo IV.b triedy, sa na tejto súťaži mali tiež zúčastniť, ale súťažili v rámci Domiády v Apatine, ktorá sa konala v ten istý deň.

26.03.2022                                                                                       Správu podala

B. Petrovec                                                                                      Marta Pavčoková

SPRÁVA zo školskej súťaže zo slovenského jazyka

Dňa 14. marca 2022 so začiatkom o 13.45h prebiehala školská súťaž zo slovenského jazyka. Na súťaži sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Požadované percento (minimálne 70% ) úloh na testoch – teda právo účasti na republikovej súťaži, ktorá bude prebiehať 21. mája 2022 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, získalo 11 žiakov: tri žiačky 1. ročníka (Lucia Stajićová, Naďa Marčoková a Ema Speváková, všetky z 1.a triedy), tri žiačky 2. ročníka (Ema Chalupková, Andrea Javorníková a Simona Kreková - všetky z 2.a triedy), dve žiačky 3. ročníka (Ema Pudelková a Sára Andrášiková – obe z 3.a triedy) a traja žiaci 4. ročníka (Martin Zvara 4.a, Alexandra Muhová 4.b a Jana Švecová 4.b).

Správu napísala

Marta Pavčoková

Správa z obecnej súťaže recitátorov 2022

Na obecnej súťaži recitátorov, ktorá sa po dvoch rokoch konala naživo 10. marca 2022 v sieni SVD v Báčskom Petrovci z našej školy na oblastnú súťaž postúpili štyri recitátorky. Žiačky, ktoré našu školu budú  predstavovať 27. marca v Báči sú: Ema Pudelková III.a trieda (Lawrence Ferlinghetti: Obrazy zmiznutého sveta), Una Žilićová III.a trieda (Miroslav Válek: Z vody – XI. kapitola), Karmena Kováčová IV.b trieda (Pavel Koyš: Túžba po mori) a Jana Švecová IV.b trieda (Milutin Bojić: Plava grobnica). Recitátorky pripravovali prof. Branislava Janković a prof. Marta Pavčoková.

11.03.2022                                                                                       Správu podala

B. Petrovec                                                                                      Marta Pavčoková

Na hodine Občianskej výuky

V rámci Občianskej výuky žiaci II.a navštívili petrovské dopisovateľstvo Hlasu ľudu. Bola to názorná výučba v rámci metodickej jednotky Národnostné menšiny a ich práva. Právo na informovanie v materinskom jazyku bolo dominantou stretnutia. S redaktorkou Katarínou Gažovou a jazykovou redaktorkou Annou Horvátovou spoločne prebrali otázky fungovania, vnútorného usporiadania, financovania a výrobného procesu nášho týždenníka.

obcianska

Návšteva žiakov ZŠ zo Selenče

Gymnázium 9. marca 2022 navštívili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka Základnej školy Jána Kollára zo Selenče s cieľom zoznámiť sa s našou školou a s ponukou odborov pre zápis žiakov do prvého ročníka v nasledujúccom školskom roku. Selenských žiakov priviedli triedne profesorky na čele s riaditeľkou školy Natašou Klinovskou. 

Žiaci boli privítaní v slávnostnej sieni a obzreli si všetky významné miestnosti gymnázia, učebne, športové terény a tiež aj žiacky domov. Všetky informácie o ktoré sa zaujímali, boli im podané v priateľskej atmosfére.

se1

se2

se0

se01

Aktivity z výtvarnej kultúry

Správa z výtvarnej kultúry z prvého polroku v školskom roku 2021/22

     Na začiatku prvého polroku počas detského týždňa sa žiaci našej školy zúčastnili na výtvarnom tábore. 9. januára 2022 v priestoroch ZPVUBP sa zoskupili žiaci zo štyroch osád našej obce, ktorí pracovali v troch priestoroch. Rozdelení boli do troch vekových skupín skrze epidemiologickej situácie a neprajnému počasiu. Z našej školy záujem preukázali desiati žiaci, ktorí chtivo a usilovne pracovali. Materiál pre prácu im zabezpečilo Združenie, pracovali s akvarelom a temperami na papieri. Počas práce účastníci dostali i občestvernie. Účastníci z našej školy boli Sofia Beška 1.a, Nela Mladenovičová 1.a, Ksenia Dimićová 1.a, Ema Speváková 1.a, Matea Kolárová 1.a, Lucia Stajićová 1.a, Filip Janković 2.c, Ivana Milenković 2.c, Adriana Vozárová 4.a a Ema Turanová 4.b.

     v1

     Na základnej škole v Kysáči sa  9. októbra 2021 usporiadalo 49. Stretnutie pod lipami v organizácii mládežníckeho časopisu Vzlet. Lucia Babjaková, žiačka 4.a triedy, sa zúčastnila so svojimi výtvarnými prácami v Rozletoch. Vo svojich výtvarných prejavoch Lucia Babjaková spôsobom, na ktorý vypracovava kresby s čistými povrchmi a fantazijnými námetmi, preukazuje pozoruhodnú ilustračnú tvorivosť.

v6

     Na hložianskom Bienále mladých slovenských výtvarníkov z Vojvodiny zúčastnili sa tri žiačky našej školy.  Na výstave svoje práce vystavovali Jana Opavská, žiačka 3.a triedy, Lucia Babjaková, žiačka 4.a triedy a Ema Turanová, žiačka 4.b triedy. Výstava bola otvorená 23. októbra 2021 o 16.h v etno dome Ženský kútik na ulici Michala Pagáča v Hložanoch.

                                                                                                           Profesorka výtvarnej kultúry

                                                                                                                   Danijela Marková

 

v2

v3

v4

v5

 

Aktivity v škole 27. januára 2022

Volejbal organizovali profesorky telesnej výchovy Tatiana Krivak Amidžić, Adriana Halaj, sudca bol profesor dejepisu Martin Širka a pomocný hráč bol profesor biológie Jaroslav Sýkora. Zápas hrali nasledujúci žiaci: Popadić Dejan, Božin Todor, Milutinović Miloš, Čiep Martin, Fiala Jonatan, Kolar Jozef Patrik, Poniger Miroslav, Meleg Miroslav, Janković Filip, Hrćan Ivan, Častvan Leon, Boćanski Viktor.
 
Jazykové hry organizovala profesorka srbského jazyka a literatúry Branislava Janković, žiaci, ktorí úćinkovali, boli: Marcela Gániová, Robert Dudáš i Martin Červeni.
 
Zábery zo zápasu volejbalu:
 
o2
 
o1