previous arrow
next arrow
Slider

Republiková súťaž zo slovenského jazyka 2022

Dňa 21. marca 2022 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka. Na súťaži sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy, úhrnne ich bolo 36 (súťaže sa zúčastnili aj stredoškoláci z ďalších troch stredných škôl).

Prvé tri miesta v jednotlivých ročníkoch sa podarilo obsadiť ôsmim našim žiakom.

Podľa ročníkov obsadenie miest je nasledovné:

-  1. ročník: 1. miesto - Naďa Marčoková 1.a, 2. miesto - Lucia Stajićová 1.a, 3. miesto - Ema Speváková 1.a,

-  2. ročník: 1. miesto - Simona Kreková 2.a, 2. miesto - Andrea Javorníková 2.a,

-  3. ročník: 1. miesto - Ema Pudelková 3.a, 

-  4. ročník: 1. miesto - Alexandra Muhová 4.b, 3. miesto - Martin Zvara 4.a.

                                                                                                     Správu napísala

                                                                                                    Marta Pavčoková

Na maturitný večierok bez automobila

V stredu 18. mája 2022 so začiatkom o 9.00 hodine na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci  Rada pre bezpečnosť cestnej premávky na území  obce  Báčsky Petrovec v čele s predsedníčkou obce Jasnou  Šprochovou prvýkrát realizovala edukáciu pre žiakov záverečného ročníka  čiže maturantov pod názvom  Na maturitný ples bez auta.

Kampaň bola  určená pre mladých totiž maturantov s cieľom upozorniť mladých na rizikové správanie v premávke a podporili ju aj predstavitelia Ministerstva vnútra Republiky Srbsko.

V rámci tejto akcie prednášky realizujú osoby s invaliditou, ktorých invalidita je následok dopravných nehôd. Hostkou obce Báčsky Petrovec a gymnázia bola po prvýkrát predstaviteľka Zväzu paraplegikov a kvadriplegikov Srbska  Bojana Gladović.

Edukácie sa zúčastnili  aj predstavitelia Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky, a to Filip Živković a Mirko  Koković s  kolegami, ktorí prednášali na tému  bezpečnosť mladých účastníkov v cestnej premávke.

Okrem tribúny pre mladých na nádvorí Gymnázia Jána Kollára organizované boli po prvýkrát simulátory  čelnej zrážky a prevrátenia, prostredníctvom ktorých mladí mali možnosť na praktickom príklade uvedomiť si dôležitosť používania bezpečnostného pásu.

Po prednáške boli odovzdané promočné  darčeky a predstavené  „opité okuliare“, kde  žiakom poukázali  na percepciu a  negatívne účinky na uvažovanie v alkoholickom stave.

                       Správa a fotografie sú použité z webovej stránke obce Báčsky Petrovec 
 ka1
 
ka2

ka4

ka5

ka6

ka7

 

Republiková Domiáda 2022

Tohtoročnú republikovú domiádu otvoril minister osvety Branko Ružić. V oblasti kultúrno-umeleckej tvorby v Belehrade súťažilo 300 žiakov zo žiackych stredoškolských domovov šírom Srbska. Tohto roku sa na tradičnom kultúrnom podujatí zoskupili mladí talentovaní a kreatívni stredoškoláci z piatich regiónov: vojvodinského, región západného Srbska, Belehrad, Niš – Zaječarský región a región Šumadie, Pomoravľa a Braničeva.

Súťažilo sa v nasledovných kategóriach: literárna tvorba, výtvarná tvorba – kreslenie, poeticko-scénický prejav, klasická hudba, populárna hudba, ľudová hudba, moderný tanec a folklór.

24. Republikové stretnutie stredoškolských domovov čiže tzv. Domiáda bola v dňoch 13. až 15. mája v roku 2022 v Belehrade. Náš žiacky domov reprezentovali 4 žiaci, ktorí postúpili z pokrajinovej súťaže na republikovú.

Z kategórie poeticko-scénického prednesu traja maturanti: Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damian Kalko, z výtvarnej tvorby – kreslenie tretiačka Jana Opavská. So žiakmi sústavne pracovali vychovávatelia/ mentori. Náš žiacky domov dosiahol pozoruhodné výsledky na republikovej úrovni.

I. miesto – poeticko-scénický prejav. Traja maturanti Jana Švecová, Karmena Kováčová a Damian Kalko sa predstavili s prejavom Tišina sitnog paora Ladačkog. So žiakmi spolupracovala vychovávateľka v žiackom domove Anna Speváková.

II. miesto – Kategória Výtvarné práce. Žiačka Jana Opavská. So žiačkou spolupracovala vychovávateľka, profesorka biológie, ktorá má sklony ku kresleniu Milada Stankovićová.

rd3

rd4

rd1

rd5

rd2

 

Vystúpenie speváckych zborov

30. apríla 2020 o 18. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v hodinovom programe vystúpil Mládežnícky spevácky zbor Ozvena, Dievčenský zbor a Spevácky zbor starších chlapcov. Zbory pôsobia pri súkromnej základnej umeleckej škole z Vranova nad Topľou, ktorú vedie a dirigentkou je Vilma Krauspeová. Okrem nej zborom dirigoval aj Juraj Libera.
 ch1
 
ch2 
 

Škôlkári navštívili gymnázium

Dňa 27. apríla 2022 malí škôlkári so svojimi vychovávateľkami navštívili gymnázium. Máme nádej, že sú to naši budúci žiaci.

m4

m3

m2

m1

Naši žiaci na Andrevlji v apríli 2022

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá úspešne realizoval projekt v oblasti skvalitňovania vzdelávacieho procesu stredného školstva. Naši žiaci ​​pobudli v Centre pre hospodársko-technologický rozvoj Vojvodiny na Andrevlji (Banoštor) od 28. marca do 2. apríla bežného roku. Celkovo sa na semináre v tomto cykle zúčastnilo 43 talentovaných žiakov a 4 pedagógovia, profesori v úlohe učiteľov-edukátorov z rôznych škôl z územia AP Vojvodiny. Z našej školy to boli Martin Zvara, Adriana Vozárová a Irena Nôtová zo 4.a, Karmena Kováčová, Jana Švecová, Teodora Šimoniová a Nina Medovarská zo 4.b, Andrej Dudáš z 2.a, Nela Mladenovićová a Sofia Bešková z 1.a triedy s vedúcim profesorom dejepisu Martinom Širkom.

Tému „Od Pytagora po Archimeda – Človek je mierou všetkých vecí‟ žiaci s profesorom spracúvali hlavne z hľadiska filozofie, a to na zaujímavý spôsob. Výsledok aktivít a konečná prezentácia je vo forme videa.

Okrem aktivít na Andrevlji bol na programe aj výlet do Nového Sadu a Sriemskych Karloviec.

V praxi, prostredníctvom tohto projektového vyučovania sa veľmi úspešne ukázala medzipredmetná korelácia. Žiaci cez tento druh neformálneho vzdelávania rozvíjali svoje kompetencie. Najdôležitejšie bolo určite rovesnícke vzdelávanie, rozvoj funkcionálnych vedomostí a uplatnenie inovatívnych technológií. Získané vedomosti a skúsenosti predstavujú dôležitý doplnok formálnemu vzdelávaniu. Žiaci svojím správaním a usilovnosťou predstavovali naše gymnázium v tom najlepšom svetle.

Záverečná prezentácia vo formie videa sa nachádza na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=8X8H3gb_9DA&t=5s

                                               Správu pripravil profesor dejepisu Martin Širka

Okupljanje u Kongresnom centru Ceptor   Andrevlje

Board sala

Poseta NRSNM

Predstavljanje završnih radova

Voliteľný predmet Zdravie a šport

V mesiacoch február až apríl sa v rámci výberového predmetu Zdravie a šport, ktorý prednáša profesorka telesnej výchovy Adriana Halaj pre prvé a druhé ročníky, konali rôzne prednášky na tému zdravia.

Problematiku prvej gynekologickej prehliadky a pomoc pri prekonaní strachu z prvej návštevy gynekologickej ambulancie, žiakom priblížila naša známa gynekologička Jarmila Šproh-Beljička.

Informácie z oblasti fitnessu, čiže všetko o cvičení v posilňovni a zdravom životnom štýle, poskytli osobní tréneri Miroslav Bulatović a Ivana Dragišić z Nového Sadu, ktorí to nakoniec roztočili so žiakmi v gymnaziálnej posilňovni.

 
                                               Správu pripravila profesorka Adriana Halaj

zdravie1

 

Súťaž v malom futbale v Bečeji

V sredu 30.03.2022 roku sa konala okresná súťaž žiakov stredných škôl vo futsale v Športovom centre v Bečeji, na ktorej sa zúčastnilo 6 tímov. Naše mužstvo postúpilo do polufinále, a tvorili ho 11 žiaci:  Fiala Jonatan IV.a, Čiep Martin IV.a, Đokić Nikola IV.c, Kosovac Dušan IV.c, Božin Todor IV.c, Temerinac Aleksandar IV.c, Bugarski Miloš III.c, Nikolić Radomir III.c, Salčak Mario II.b, Stracinski Marek II.b a Surla Veljko II.c. Žiakov sprevádzala profesorka telesnej výchovy Adriana Halaj.

                                                 Správu podala profesorka Adriana Halaj

bc1

bc2

Športová Domiáda 2022

V sobotu, 09.04.2022 v Sriemskej Mitrovici bolo 25. športové stretnutie stredoškolských internátov  Domiáda.  

Domiády sa zúčastnili žiaci z 11 internátov a súťažilo sa v 6 športových diciplínach. Naši  žiaci účinkovali v dvoch – strelectvo a šach.

Strelecký tím tvorili Martin Zvara, Andrej Dudáš a  Miroslav Zvara a obsadili 2.miesto. Martin Zvara individuálne obsadil 2.miesto tiež. V disciplíne šach individuálne súťažil Stefan Trkulja.

Pedagogický dozor na Domiáde tvorili správca Pavel Turan a Tatiana Topoľská.

Správu podala Tatiana Topoľská

sd1

sd2

sd3

sd4

sd5

DSC 0599 (1)