previous arrow
next arrow
Slider

Sveti Sava, školska slava

Poštovani učenici, nastavnici, zaposleni u gimnaziji i domu učenika, poštovani roditelji, čestitam vam školsku slavu. Direktorka 

sveti sava

Obeležavanje dana Svetog Save, školske slave

Školska slava Sveti Sava se svake godine obeležavala prigodnom svečanom akademijom i raznim aktivnostima, koje veličaju ovaj praznik. Ove godine takve aktivnosti ne možemo realizovati. Za vreme pandemije virusa nije dozvoljeno okupljanje većeg broja ljudi.

Začiatok druhého polroka - Početak drugog polugodišta

Vážení žiaci a rodičia, prajem vám všetko dobré v Novom roku, veľa úspechov v práci a zdravie predovšetkým.
Začiatok druhého polroka školského roka 2020/2021 je v pondelok 18. januára 2021 a model, podľa ktorého budeme pracovať je KOMBINOVANÝ,
Z tried, ktoré sa nedelia na skupiny v prvom týždni na priamej výučba je iba 1.a trieda, kým 1.k a 3.k pracujú na diaľku.
V škole prísne dodržiavame zdravotné a hygienické opatrenia.
riaditeľka gymnázia
Poštovani učenici i roditelji, želim vam sve najbolje u Novoj godini, mnogo uspešnih radnih dana, zdravlje pre svega.
Početak drugog polugodišta školske 2020/2021. godine je u ponedeljak 18. januara 2021. Model, na osnovu kojeg gimnazija počinje sa radom je KOMBINOVANI i propisan je od strane Ministarstva prosvete za sve gimnazije i srednje škole. Uputstva, koje smo dobili od Školske uprave, ne razlikuju se od onih od početka školske godine. Dosadadšnji raspored časova važi i počinjemo sa NEPARNOM nedeljom, odnosno sa prvom grupom na neposrednoj nastavi sa početkom u 7.30, dok druga grupa prve nedelje ostaje na nastavi na daljinu. Dužina trajanja časa je 30 minuta. Za putnike autobuske linije su nepromenjene.
Od odeljenja, koja ne delimo na grupe, neposrednu nastavu u prvoj nedelji pohađa samo 1.a razred, dok 1.k i 3.k ostaju na nastavi na daljinu.
Molim vas da se u školi i domu učenika svi strogo pridržavamo zdravstveno-higijenskih mera.
direktorka gimnazije
 

Nová strecha na telocvični - Novi krov na fiskulturnoj sali

Koncom decembra boli úspešne dokončené práce na streche telocvične. 

Krajem decembra su uspešno završeni radovi na krovu fiskulturne sale.

krov nakon završenih radova

Gratulácia - Čestitka

2021

Online recitačná a literárna súťaž Čo dokáže pekné slovo - Online takmičenje u recitovanju i literarnim radovima

Na tohtoročnej online recitačnej súťaži a na tohtoročnej literárnej súťaži Čo dokáže pekné slovo (obe v organizácii NRSNM) zúčastnilo sa spolu 11 žiakov z našej školy.  Na online recitačnej súťaži zo štyroch recitátoriek dve boli odmenené, Valentína Hudecová IV.b obsadila 1. miesto získala Cenu poroty obecenstva, Karmena Kováčová III.b získala Cenu poroty obecenstva. Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo zo zaslaných 7 žiackych prác, naši žiaci obsadili dve miesta: Irena Mirjam Nvotová III.a  1.miesto, Alexandra Muhová III.b  2.miesto.

profesorka slovenčiny Marta Pavčoková

Multikulturalizmus - Multikulturanost

Dňa 8.12.2020 riaditeľ Archívu Vojvodiny dr Nebojša Kuzmanović, advokát Miloš Lončar a prof. dr. Milorad Drobac navštívili naše Gymnázium a našu školskú knižnicu, ktorá má približne 28.000 kníh. Touto príležitosťou riaditeľ Kuzmanović našej knižnici daroval knihy o srbsko-slovenských kultúrnych vzťahoch a evanielickú Bibliu zo svojej zbierky, ktorá datuje z 1892.roku.

Pánovi Kuzmanovićovi v mene budúcich čitateľov týchto cenných kníh ďakujem a verím, že každá kniha bude prečítaná.

riaditeľka gymnázia

Dana 8.12.2020. godine direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović, advokat Miloš Lončar i prof. dr Milorad Drobac su posetili našu Gimnaziju i obišli gimnazijsku biblioteku, koja ima oko 28.000 knjiga. Tom prilikom je direktor Kuzmanović školskoj biblioteci poklonio knjige o srpsko-slovačkim kulturnim vezama i evangelističku Bibliju iz svoje biblioteke iz 1892. godine.

Ovim putem se g. Kuzmanoviću u ime budućih čitalaca ovih vrednih knjiga zahvaljujem i verujem, da će svaka knjiga biti pročitana.

direktorka gimnazije

IMG 3441,IMG 3475

Výtvarný tábor slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku

V dňoch od 4. do 6. decembra 2020 na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa uskutočnil ďaľší ročník Výtvarného tábora slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku. Zúčastnili sa ho umelci z Kysáča, Nového Sadu a Báčskeho Petrovca. Koordinátorka tábora a autorka projektu je Daniela Triašková, profesorka výtvarnej výchovy na gymnáziu.

Účastníci Výtvarného táboru svojimi prácami doplnili jedinečnú zbierku a expozíciu Galérie Karola Miloslava Lehockého na gymnáziu.

20210111 224612

Screenshot 20210111 224423 Viber

Nové dve 3D tlačiarne - Nova dva 3D printera

Dňa 7. decembra predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka v miestnostiach MSS v Petrovci udelil Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom ďaľšie dve 3D tlačiarne a 6 kusov filamentov. Tieto učebné pomôcky finansoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene gymnázia darček prijala riaditeľka Jarmila Vrbovská. Tlačiarne budú používané na hodinách informatiky, umenia a zvlášt na hodinách nového IT odboru v slovenskom vyučovacom jazyku, ktorý, dúfame, v tomto školskom roku zažije na gymnáziu v Petrovci. Ďakujeme za tento cenný dar.

IMG 47a9c6087fad0b407cf5962b8a979aaf V  

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl - Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola

Pokyny pre organizáciu práce stredných škôl do konca prvého polroka školského roka 2020/2021

Uputstvo za organizaciju rada srednjih škola do kraja prvog polugodišta školske 2020/2021. godine