previous arrow
next arrow
Slider

Putovná súťaž 2022

V dňoch 14.-16.októbra 2022 v Nadlaku prebiehal XVII. ročník PUTOVNEJ SÚŤAŽE ZO SLOVENSKÝCH DOLNOZEMSKÝCH REÁLIÍ PRE STREDOŠKOLÁKOV, ktorú finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a hlavným organizátorom je Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku.

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci reprezentovali šesť žiačok: Simona Kreková, Andrea Opavská, Andrea Javorníková, Jelena Ardala, Helena Štrbová a Ema Chalupková. Naše žiačky predstavili slovenským žiakom z Kovačice, Békeščaby a Nadlaku osobnosť a dielo akademickej maliarky Zuzky Medveďovej (125.výročie narodenia), klady trilingválnosti a o pazovské ľudové piesne. Mentorky boli profesorky Daniela Marko a Annamária Boldocká-Grbićová.

Kovačičské gymnázium predstavili štyria žiaci III.ročníka: Michael Kotváš, Michaela Poliaková, Ivana Haníková a Andrej Trnovský. Tento tím si posvietil na národopisné témy – o kovačických a padinských krojoch. Mentorkou bola profesorka Tatiana Bovdišová.

Okrem nových poznatkov, kamarátenia a výmeny skúseností, žiaci pookriali i na stretnutí – družnej debate s básnikom Ivanom Miroslavom Ambrušom.

Správu pripravila Annamária Boldocká-Grbićová
 PREZENTÁCIA 1
 
PREZENTÁCIA 2
 
PREZENTÁCIA 3
 
SPOLOČNÁ NADLAK

Nitrania u nás

Správa o družobnej návšteve žiakov a kolektívu z Gymnázia na Párovskej ulici z Nitry 2022

V apríli 2020. roku nebola realizovaná spätná návšteva našich žiakov a profesorov do Nitry. Družba s párovským gymnáziom sa realizovala iba po dvoch neprajných rokoch.

Riaditeľ školy, štyria profesori a 16 žiakov navštívili naše gymnázium 29. septembra 2022 a pobudli tu do nedele 2. okóbra. Žiaci z Nitry boli ubytovaní v rodinách našich žiakov. Našim hosťom profesori gymnázia vo štvtok v predvečer prichystali privítanie a pobavenie. V piatok doobedu žiaci navštívili hodiny výučby na gymnáziu, obzreli si školu, najstarší dom v Petrovci a umeleckú galériu. V piatok poobede hosťom bola organizovaná cesta do Nového Sadu na Petrovaradínsku pevnosť a v sobotu cesta do Belehradu na Avalu, Kalemegdan a do centra mesta. V nedeľu doobedu sa športovci zúčastnili na Petrovskom maratóne. Po obede v nedeľu odcestovali domov. Vedúce organizácie a realizácie zájazdu boli profesorky Anna Cehuľová a Anna Medveďová.

Správu pripravila profesorka Anna Medveďová

nitra1

nit1

nit2

nit3

nitra2

nitra3

Recepcia na veľvyslanectve Cypru

Správa z recepcie na Veľvyslanectve Cypru pri príležitosti Dňa nezávislosti, ktorú tento štát zaznamenáva 1. októbra:

Na recepcii naše gymnázium predstavili profesorka anglického jazyka Nataša Struhárová a profesor fyziky Jaroslav Grňa.

Príchodiacich hostí vítal pán veľvyslanec Cypru, J.E. pán Theophylactou. Zhromažďovanie hostí na trávniku sprevádzala príjemná hudba orchestra. Program sa začal cyperskou a srbskou štátnou hymnou v podaní mladej speváčky s nádherným hlasom. J.E. veľvyslanec Cypru sa hosťom prihovoril a uvítal ich anglickým jazykom. Počas programu dôležié údaje a zaujímavosti o Cypruse boli premietané pomocou video projektoru.

Po programe sa hostia bavili pri perfektnom cyperskom víne a pochúťkach.

Správu podala profesorka Nataša Struhárová

Cyprus1

cyprus2

Deň jazykov EU

Vo štvrtok 8. septembra 2022 v žiackom domove GJK sa zaznamenal blížiaci sa Európsky deň jazykov. (26. september). Zúčastnili sa dva chlapčenské tímy (Matrix a Slamači) a súťažili v kvíze. Dievčatá kreslili vlajky, ostatní žiaci hľadali vlajky - votrelcov Europskej únie.

So žiakmi spolupracovali vychovávateľky Anna Spevakova a Jana Lačoková.

eu1

eu2 

Naši žiaci v Kanjiži v júli 2022

Kemp multikulturalizmu 2022 bol v Kanjiži od 26. do 29. júna 2022. Organizoval ho Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie v rámci Projektu Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Zo siedmych vybraných škôl Vojvodiny bolo i naše gymnázium. Predstavili ho siedmi žiaci: Ana Hrubiková 3.a, Emilija Vujačićová 1.a, Milica Glavaš 1.c, Maja Menđan 1.c, Matej Beljička 1.a, Vladimir Gombar-Burčak 1.i, a Martin Červeni 2.b. So žiakmi v Kanjiži pobudla profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amidžić.

Zaujímavé hry bez hraníc a kamarátenie pozitívne vplývali na náladu a úspechy našich žiakov. Cieľ projektu bol realizovaný tiež i v príjemnom ovzduší rieky Tisi.

správu zostavila profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amdidžić

IMG 119cf291c71d5f0a2e9e0c925a665020 V

IMG 3d1a822fe0ad27c3977973bf7f0d0240 V

IMG 06ebbcf754654c5dfd0b3dcedefb05fe V

spolocnaIMG 067273df927cf6363c3327ade599dd8d VIMG 1fd453348720eaa4b285f1212daa162b VIMG 6abe88911390b9767d055d316498185e VIMG 6bfb751edad7209a5754f0a4db651bbd VIMG 64db8599847f9205cb2b7cef73c0dcba VIMG 76fda1f6f3129f26f20452fbd34484cd VIMG 90dd844bd6b7963fa52b911493e967a7 VIMG 523b0343382cadf162df6b87d48aaaf0 V

Dobrodružstvo vo výskumnej stanici Petnica

Nacionálny konvent o EU a nemecká spolupráca vypísali súbeh pre stredné školy na tému Trvalo udržateľného rozvoju. Vychovávateľky v žiackom domove Milada Stankovićová a Jasna Laćarková si zvolili dve žiačky Teu Pudelkovú a Moniku Papovú a prihlásili ich na súbeh, ktorý mala za cieľ udžateľne doriešovať problematiku v našom prostredí. S tým v súvistlosti sa od 26.04 do 30.04.2022 roku žiačky zúčastnili edukácie vo Vedecko výskumnej stanici –Petnica, ktorá sa nachádza v blízkosti Váľeva.

V Petnici sme sa zoznámili s novými priateľmi z rozličných miest v Srbsku a s inštruktorom, ktorý nás srdečne privítal. Každodenne sme po niekoľko hodín usilovne pracovali na našich projektoch. Zamerali sme sa na problematiku nášho prostredia. Inštruktori nám prezentovali prezentácie o udržateľnom rozvoji a veľa toho nás naučili. Tiež sme mali príležitosť vidieť krásu bystrého Petnickeho jazera a pohrať sa v laboratóriu s rôznymi mikroskopmi. To čo nám zostane v pamäti, je že inštruktor pricestoval z ďalekého Brazila. Najviac sa zameral na turizmus v našom štáte.

Sme pyšné na to, že sme práve my boli zvolené zúčasniť sa tohto edukačno-priateľského konventu.

Tea Pudelková II.b/16a, Pivnica a  Monika Papová II.b/16a, Pivnica:

p2

p1

Najkrajšia fotografia prírody vôkol nás

     Na gymnáziu v organizácii biologicko-chemického krúžku bol prvýkrát organizovaný súbeh O najkrajšiu fotografiu prírody vôkol nás. Na súbeh žiaci poslali úhrnne 56 fotografií.

      Fotografie zhodnotila profesorka výtvarnej kultúry takto:

     „Fotografia ako najmladšia oblasť vo vizuálnom umení má tiež široké stanovisko keď ide o výber námetov.  Na súťaži temou bola príroda vôkol nás kde sa žiaci – autori prejavili rôzne spôsoby zachytávania krajiny vôkol seba. Buď to boli široké kompozície alebo makro zábery. Záujem pre svet prírody bol rôznorodý.

     Tiež sme si všimli i hru s časom čiže expozíciou, so svetlom, ako i z kompozíciou ktorá žiaľ nebola vždy dobre zachytená, i keď je dobre známe že je vo fotografii často ťažko určiť dobrú kompozíciu v určitej chvíli. 

     O úspešnosti týchto prác by sme mohli ešte veľa toho povedať. Každá technika a odbor vo výtvarnom umení je jedineční, ako i autori ktorí sa predstavili svojími prácami. Všetkých by sme osobitne pochválili a zaželali nech sa i naďalej rozvíjajú vo svojej práci, skúmajú a rozširujú svoje obzory.“

    Porota, v zložení profesorka výtvarnej kultúry Daniela Marková, profesorka biológie Vjeroslava Struhárová a profesor fyziky Jaroslav Grňa zhodnotila všetky fotografie a zhodla sa udeliť ceny až piatim žiakom účastníkom prvého foto súbehu.

     Anna Hrubíková 3.a – Dunaj:

Dunaj

Ivana Milenković 2.c- Pole:

Pole

Ema Turanová 4.b - Včielka na černiciach:

Včielka na černiciach

Maja Tordajová 4. - Kvety:

Kvety

Adriana Vozárová 4.a - Orava: 

Orava

Dolnozemské zlaté pero 2022

SPRÁVA z literárneho súbehu

V polovici júna 2022 prišli výsledky z literárneho súbehu z Bulharska pod názvom Dolnozemské zlaté pero. Naša žiačka, Alexandra Muhová zo 4.b triedy, v kategórii stredných škôl získala 3. cenu za prózu a 2. cenu za poéziu.

                                                                 Správu napísala
                                                                 Marta Pavčoková

Rozlúčka v žiackom domove

V stredu 11. mája 2022 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára bol večierok venovaný maturantom. Tohto školského roku sa internátny kolektív rozlúčil s ďalšou generáciou maturantov 2003-2004. Rôzne písomné prednesy a hudobné pásma nejedného maturanta dojali.

Všetko dobré im želá kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

im0

im1

im2

im3

im5