previous arrow
next arrow
Slider

Nitrania u nás

Správa o družobnej návšteve žiakov a kolektívu z Gymnázia na Párovskej ulici z Nitry 2022

V apríli 2020. roku nebola realizovaná spätná návšteva našich žiakov a profesorov do Nitry. Družba s párovským gymnáziom sa realizovala iba po dvoch neprajných rokoch.

Riaditeľ školy, štyria profesori a 16 žiakov navštívili naše gymnázium 29. septembra 2022 a pobudli tu do nedele 2. okóbra. Žiaci z Nitry boli ubytovaní v rodinách našich žiakov. Našim hosťom profesori gymnázia vo štvtok v predvečer prichystali privítanie a pobavenie. V piatok doobedu žiaci navštívili hodiny výučby na gymnáziu, obzreli si školu, najstarší dom v Petrovci a umeleckú galériu. V piatok poobede hosťom bola organizovaná cesta do Nového Sadu na Petrovaradínsku pevnosť a v sobotu cesta do Belehradu na Avalu, Kalemegdan a do centra mesta. V nedeľu doobedu sa športovci zúčastnili na Petrovskom maratóne. Po obede v nedeľu odcestovali domov. Vedúce organizácie a realizácie zájazdu boli profesorky Anna Cehuľová a Anna Medveďová.

Správu pripravila profesorka Anna Medveďová

nitra1

nit1

nit2

nit3

nitra2

nitra3

Recepcia na veľvyslanectve Cypru

Správa z recepcie na Veľvyslanectve Cypru pri príležitosti Dňa nezávislosti, ktorú tento štát zaznamenáva 1. októbra:

Na recepcii naše gymnázium predstavili profesorka anglického jazyka Nataša Struhárová a profesor fyziky Jaroslav Grňa.

Príchodiacich hostí vítal pán veľvyslanec Cypru, J.E. pán Theophylactou. Zhromažďovanie hostí na trávniku sprevádzala príjemná hudba orchestra. Program sa začal cyperskou a srbskou štátnou hymnou v podaní mladej speváčky s nádherným hlasom. J.E. veľvyslanec Cypru sa hosťom prihovoril a uvítal ich anglickým jazykom. Počas programu dôležié údaje a zaujímavosti o Cypruse boli premietané pomocou video projektoru.

Po programe sa hostia bavili pri perfektnom cyperskom víne a pochúťkach.

Správu podala profesorka Nataša Struhárová

Cyprus1

cyprus2

Deň jazykov EU

Vo štvrtok 8. septembra 2022 v žiackom domove GJK sa zaznamenal blížiaci sa Európsky deň jazykov. (26. september). Zúčastnili sa dva chlapčenské tímy (Matrix a Slamači) a súťažili v kvíze. Dievčatá kreslili vlajky, ostatní žiaci hľadali vlajky - votrelcov Europskej únie.

So žiakmi spolupracovali vychovávateľky Anna Spevakova a Jana Lačoková.

eu1

eu2 

Naši žiaci v Kanjiži v júli 2022

Kemp multikulturalizmu 2022 bol v Kanjiži od 26. do 29. júna 2022. Organizoval ho Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie v rámci Projektu Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Zo siedmych vybraných škôl Vojvodiny bolo i naše gymnázium. Predstavili ho siedmi žiaci: Ana Hrubiková 3.a, Emilija Vujačićová 1.a, Milica Glavaš 1.c, Maja Menđan 1.c, Matej Beljička 1.a, Vladimir Gombar-Burčak 1.i, a Martin Červeni 2.b. So žiakmi v Kanjiži pobudla profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amidžić.

Zaujímavé hry bez hraníc a kamarátenie pozitívne vplývali na náladu a úspechy našich žiakov. Cieľ projektu bol realizovaný tiež i v príjemnom ovzduší rieky Tisi.

správu zostavila profesorka telesnej výchovy Tatiana Krivák Amdidžić

IMG 119cf291c71d5f0a2e9e0c925a665020 V

IMG 3d1a822fe0ad27c3977973bf7f0d0240 V

IMG 06ebbcf754654c5dfd0b3dcedefb05fe V

spolocnaIMG 067273df927cf6363c3327ade599dd8d VIMG 1fd453348720eaa4b285f1212daa162b VIMG 6abe88911390b9767d055d316498185e VIMG 6bfb751edad7209a5754f0a4db651bbd VIMG 64db8599847f9205cb2b7cef73c0dcba VIMG 76fda1f6f3129f26f20452fbd34484cd VIMG 90dd844bd6b7963fa52b911493e967a7 VIMG 523b0343382cadf162df6b87d48aaaf0 V

Dobrodružstvo vo výskumnej stanici Petnica

Nacionálny konvent o EU a nemecká spolupráca vypísali súbeh pre stredné školy na tému Trvalo udržateľného rozvoju. Vychovávateľky v žiackom domove Milada Stankovićová a Jasna Laćarková si zvolili dve žiačky Teu Pudelkovú a Moniku Papovú a prihlásili ich na súbeh, ktorý mala za cieľ udžateľne doriešovať problematiku v našom prostredí. S tým v súvistlosti sa od 26.04 do 30.04.2022 roku žiačky zúčastnili edukácie vo Vedecko výskumnej stanici –Petnica, ktorá sa nachádza v blízkosti Váľeva.

V Petnici sme sa zoznámili s novými priateľmi z rozličných miest v Srbsku a s inštruktorom, ktorý nás srdečne privítal. Každodenne sme po niekoľko hodín usilovne pracovali na našich projektoch. Zamerali sme sa na problematiku nášho prostredia. Inštruktori nám prezentovali prezentácie o udržateľnom rozvoji a veľa toho nás naučili. Tiež sme mali príležitosť vidieť krásu bystrého Petnickeho jazera a pohrať sa v laboratóriu s rôznymi mikroskopmi. To čo nám zostane v pamäti, je že inštruktor pricestoval z ďalekého Brazila. Najviac sa zameral na turizmus v našom štáte.

Sme pyšné na to, že sme práve my boli zvolené zúčasniť sa tohto edukačno-priateľského konventu.

Tea Pudelková II.b/16a, Pivnica a  Monika Papová II.b/16a, Pivnica:

p2

p1

Najkrajšia fotografia prírody vôkol nás

     Na gymnáziu v organizácii biologicko-chemického krúžku bol prvýkrát organizovaný súbeh O najkrajšiu fotografiu prírody vôkol nás. Na súbeh žiaci poslali úhrnne 56 fotografií.

      Fotografie zhodnotila profesorka výtvarnej kultúry takto:

     „Fotografia ako najmladšia oblasť vo vizuálnom umení má tiež široké stanovisko keď ide o výber námetov.  Na súťaži temou bola príroda vôkol nás kde sa žiaci – autori prejavili rôzne spôsoby zachytávania krajiny vôkol seba. Buď to boli široké kompozície alebo makro zábery. Záujem pre svet prírody bol rôznorodý.

     Tiež sme si všimli i hru s časom čiže expozíciou, so svetlom, ako i z kompozíciou ktorá žiaľ nebola vždy dobre zachytená, i keď je dobre známe že je vo fotografii často ťažko určiť dobrú kompozíciu v určitej chvíli. 

     O úspešnosti týchto prác by sme mohli ešte veľa toho povedať. Každá technika a odbor vo výtvarnom umení je jedineční, ako i autori ktorí sa predstavili svojími prácami. Všetkých by sme osobitne pochválili a zaželali nech sa i naďalej rozvíjajú vo svojej práci, skúmajú a rozširujú svoje obzory.“

    Porota, v zložení profesorka výtvarnej kultúry Daniela Marková, profesorka biológie Vjeroslava Struhárová a profesor fyziky Jaroslav Grňa zhodnotila všetky fotografie a zhodla sa udeliť ceny až piatim žiakom účastníkom prvého foto súbehu.

     Anna Hrubíková 3.a – Dunaj:

Dunaj

Ivana Milenković 2.c- Pole:

Pole

Ema Turanová 4.b - Včielka na černiciach:

Včielka na černiciach

Maja Tordajová 4. - Kvety:

Kvety

Adriana Vozárová 4.a - Orava: 

Orava

Dolnozemské zlaté pero 2022

SPRÁVA z literárneho súbehu

V polovici júna 2022 prišli výsledky z literárneho súbehu z Bulharska pod názvom Dolnozemské zlaté pero. Naša žiačka, Alexandra Muhová zo 4.b triedy, v kategórii stredných škôl získala 3. cenu za prózu a 2. cenu za poéziu.

                                                                 Správu napísala
                                                                 Marta Pavčoková

Rozlúčka v žiackom domove

V stredu 11. mája 2022 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára bol večierok venovaný maturantom. Tohto školského roku sa internátny kolektív rozlúčil s ďalšou generáciou maturantov 2003-2004. Rôzne písomné prednesy a hudobné pásma nejedného maturanta dojali.

Všetko dobré im želá kolektív Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom.

im0

im1

im2

im3

im5

Republiková súťaž zo slovenského jazyka 2022

Dňa 21. marca 2022 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka. Na súťaži sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy, úhrnne ich bolo 36 (súťaže sa zúčastnili aj stredoškoláci z ďalších troch stredných škôl).

Prvé tri miesta v jednotlivých ročníkoch sa podarilo obsadiť ôsmim našim žiakom.

Podľa ročníkov obsadenie miest je nasledovné:

-  1. ročník: 1. miesto - Naďa Marčoková 1.a, 2. miesto - Lucia Stajićová 1.a, 3. miesto - Ema Speváková 1.a,

-  2. ročník: 1. miesto - Simona Kreková 2.a, 2. miesto - Andrea Javorníková 2.a,

-  3. ročník: 1. miesto - Ema Pudelková 3.a, 

-  4. ročník: 1. miesto - Alexandra Muhová 4.b, 3. miesto - Martin Zvara 4.a.

                                                                                                     Správu napísala

                                                                                                    Marta Pavčoková